0.00 EUR
Reģistrēties

Garantija

Mums ir svarīgi, lai katrs pircējs būtu apmierināts ar savu pirkumu, un, lai iegādātās preces sagādātu tikai prieku, iespējami ilgāk kalpotu un saglabātu savu pirmreizējo izskatu un patieso vētību. Tāpēc vēlamies pieverst Jūsu uzmanību virknei vienkāršu noteikumu pareizā lietošanā un kopšanā: spiediet uz saites: dārza mēbeļu kopšana

14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža, Jums ir tiesības atteikties no preces, veicot preces atgriešanu. Preces atgriešanai Jums nepieciešams brīvā formā noformēt atbilstošu iesniegumu, nosūtot uz e-pastu: info@home4me.lv

Lūdzam saglabāt oriģinālo iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem, atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Naudas saņemšana par atgriezto preci tiek veikta ar bankas pārskaitījumu 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma nosūtīšanas brīža. Preču atgriešanas izdevumus sedz pasūtītājs, piegādes izdevumi netiek atgriezti.

 

Drošības kods